БОСТОН – Үр дүн

Нэгдсэн дээд лигийн явагдсан тоглолтуудын үр дүн.

Үр дүн

17:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

B1-C2 — C1-A2

17:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

C1-A2 — A1-B2

16:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

A1-B2 — B1-C2

16:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

C1 — A2

15:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

B1 — C2

15:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

A1 — B2

14:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team 19 — Team Snow 7 Dwarfs

13:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Wicked — Team Bob Cousy

0 - 0
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Red Auerbach — Team Tech

13 - 14
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team 19 — Team Young Boiz

26 - 22
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Wicked — Team Deuce

16 - 19
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Red Auerbach — Team Bleed Green

18 - 29
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Snow 7 Dwarfs — Team Young Boiz

17 - 23
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Bob Cousy — Team Deuce

30 - 20
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

Team Tech — Team Bleed Green

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?