МЕРА – 2022

МЕРА группын 2022 оны сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцэний хуваарь, үр дүн.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН

11 - 15
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ОГООТ ХХК 1 (ЭР) — МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР)

6 - 9
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ИНЖЕНЕРИНГ (ЭР) — МЕРА ОФФИС (ЭР)

23 - 8
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ГУРВАН ТЭС (ЭР) — МЕРА ЦАЙЗ (ЭР)

20 - 6
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ОЧУН ГРУПП (ЭР) — ОГООТ ХХК 1 (ЭР)

16 - 23
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭР) — МЕРА НАЛАЙХ (ЭР)

4 - 25
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ОГООТ ХХК 1 (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР)

17 - 5
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ОФФИС (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР)

13 - 3
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ЦАЙЗ (ЭР) — ОГООТ ХХК 2 (ЭР)

19 - 2
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА НАЛАЙХ (ЭР) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ (ЭР)

15 - 9
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР)

19 - 8
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) — МЕРА ИНЖЕНЕРИНГ (ЭР)

12 - 22
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ОГООТ ХХК 2 (ЭР) — МЕРА ГУРВАН ТЭС (ЭР)

13:00
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

Мера Оффис (эр) - Эко тех

14 - 10
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ (ЭР) — ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭР)

12 - 5
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР)

13 - 8
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР)

19 - 12
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

Мера Инженеринг (эр) - ЭКО тех

24 - 12
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

Game

14 - 0
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) - ЭКО тех

20 - 0
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ОФФИС (ЭР) - ЭКО тех (ЭР)

20 - 12
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?