Day: November 13, 2022

МОНГОЛ – ВИЕТНАМ

88 - 77
Үндсэн цаг

МАЛАЙЗ – ТАИТИ

70 - 62
Үндсэн цаг