Тэмцээн: ОЛОН УЛС

ГУАМ — МОНГОЛ

82 - 81
Үндсэн цаг

СИНГАПУР — ТАЙЛАНД

60 - 78
Үндсэн цаг

ХОНГ-КОНГ — МАЛАЙЗ

71 - 66
Үндсэн цаг

МОНГОЛ — СИНГАПУР

73 - 49
Үндсэн цаг

ТАЙЛАНД — ХОНГ-КОНГ

101 - 88
Үндсэн цаг

МАЛАЙЗ — ГУАМ

64 - 75
Үндсэн цаг

МОНГОЛ — ХОНГ-КОНГ

76 - 69
Үндсэн цаг

ТАЙЛАНД — ГУАМ

69 - 75
Үндсэн цаг