Тэмцээн: МЕРА ГРУПП - ЭМ

МЕРА групп компаний эмэгтэй сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Шигшээ тоглолт (ЭМ)

1 - 9
Үндсэн цаг

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

2 - 8
Үндсэн цаг

Game

9 - 2
Үндсэн цаг

Game

0 - 4
Үндсэн цаг

ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 2 (ЭМ)

3 - 8
Үндсэн цаг

МЕРА ОФФИС (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ)

8 - 2
Үндсэн цаг

ЭКО ТЕК ХХК (ЭМ) — ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭМ)

0 - 10
Үндсэн цаг

ОЧУН ГРУПП (ЭМ) — МЕРА ОФФИС (ЭМ)

8 - 6
Үндсэн цаг

ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 2 (ЭМ) — ЭКО ТЕК ХХК (ЭМ)

20 - 0
Үндсэн цаг

ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ) — ОЧУН ГРУПП (ЭМ)

2 - 0
Үндсэн цаг