Тэмцээн: БАЙГУУЛЛАГА

Бүх төрлийн албан байгууллагуудын тэмцээн уралдааны мэдээлэл.

Шигшээ тоглолт (ЭР)

19 - 26
Үндсэн цаг

Шигшээ тоглолт (ЭМ)

1 - 9
Үндсэн цаг

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

20 - 12
Үндсэн цаг

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

2 - 8
Үндсэн цаг

Game

12 - 23
Үндсэн цаг

Game

18 - 20
Үндсэн цаг

Game

9 - 2
Үндсэн цаг

МЕРА ОФФИС (ЭР) – ЭКО тех (ЭР)

20 - 0
Үндсэн цаг

Game

0 - 4
Үндсэн цаг

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) – ЭКО тех

14 - 0
Үндсэн цаг