Тэмцээн: WOMEN'S ASIAN CHAMPIONSHIP

Азийн сагсан бөмбөгийн холбооны эмэгтэйчүүдийн тэмцээнүүд

Game

МОНГОЛ U18 охид

65 - 64
Үндсэн цаг

ФИЛИППИН

65 - 66
Үндсэн цаг

JOR – MGL

36 - 48
Үндсэн цаг

HKG – MAS

51 - 65
Үндсэн цаг

MGL – MAS

72 - 57
Үндсэн цаг

JOR – HKG

41 - 43
Үндсэн цаг

MAS – JOR

36 - 40
Үндсэн цаг

HKG – MGL

37 - 68
Үндсэн цаг