ДЭЭД ЛИГ ЭМ – Амазонс – 2023

АМАЗОНС Багийн бүрэлдэхүүн

#ТоглогчБайрлалОДТХДТ3ШТЧШТТГГТДШ%ЧШ%3Ш%СДДДТДХДОДБАДНөлөө
2mngМөнхсайхан ЦЭРЭНЛХАМ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
3mngДашням БАЯНЖАРГАЛ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
5mngБат-Эрдэнэ АРИУНЦЭЦЭГ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
7mngЦэнджав БОЛОРЦЭЦЭГ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
9mngБатцоож БОЛОР-ЭРДЭНЭДовтлогч0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
9mngХуяг МАЙЖАРГАЛ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
10mngНямжав НАНДИНХҮСЭЛДовтлогч0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
11mngХүрэлбаатар СОЛОНГО0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
13mngОнолбаатар ХУЛАН0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
17mngХүрэлтуяа НАРМАНДАХ0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
77mngОтгонбаяр БОЛОРТУЯА0000000000.0000.0000.0000.00.00.00.00.00.00
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?