МЕРА ГРУПП – ЭР Огоот 2

МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан

#ТоглогчБагБайрлалОДТХТДШ%ЧШ%3Ш%ДДТДХДОД
1mngҮүрцайхОГООТ 2 (ЭР)5100220.0000.00033.3330.50.00.02.5
2mngНямдавааОГООТ 2 (ЭР)5000220.0000.00050.0000.00.00.02.5
3mngЛ.ГанхүүОГООТ 2 (ЭР)3000250.000100.0000.0000.00.00.01.5
4mngБ.ТулгаОГООТ 2 (ЭР)2010233.3330.0000.0000.00.50.01.0
5mngЭ.ТулгаОГООТ 2 (ЭР)001020.0000.0000.0000.00.50.00.0
6mngД.БаянбатОГООТ 2 (ЭР)000020.0000.0000.0000.00.00.00.0
7mngЦ.БатболдОГООТ 2 (ЭР)000010.0000.0000.0000.00.00.00.0
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?