МЕРА ГРУПП – ЭМ Практикал 1

МЕРА ГРУПП АШТ бүх тоглогчдын сан

#ТоглогчБагБайрлалОДТХТДШ%ЧШ%3Ш%ДДТДХДОД
1mngД.ЭнхцэцэгПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)2010425.0000.0000.0000.00.30.00.5
2mngЭ.Номин-ЭрдэнэПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)2020433.3330.0000.0000.00.50.00.5
3mngН.ЦэрэнлонжидПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)20004100.0000.0000.0000.00.00.00.5
4mngУ.ХалиунПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)000040.0000.0000.0000.00.00.00.0
5mngЧ.Болор-ЭрдэнэПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)000040.0000.0000.0000.00.00.00.0
6mngБ.УндармааПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)001040.0000.0000.0000.00.30.00.0
7mngН.ЦэвээндуламПРАКТИКАЛ 1 (ЭМ)000040.0000.0000.0000.00.00.00.0
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?