Дасгалжуулагч Ганболд УНДРАХ

Иргэншил
mngМонгол
Одоогийн баг
МОНГОЛ

Логарифм сургуулийн багш.

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?