БОСТОН – A хэсэг 2022

А хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-ЦВРЛ+-+/-
142W126242
242L123211
322W121182
413W11822-3
513L32023-4
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?