БОСТОН – A хэсэг

А хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-+-+/-
1BLEED GREEN112023-4
2TECH10302010
3011619-3
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?