БОСТОН – A хэсэг

А хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-ЦВРЛ+-+/-
142W126242
242L123211
322W121182
413L32023-4
513W11822-3
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?