БОСТОН – B хэсэг 2022

B хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-ЦВРЛ+-+/-
151W3241311
242L22425-1
322W121192
413L11521-6
504L41122-11
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?