БОСТОН – B хэсэг

B хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-+-+/-
1DEUCE1123221
2WICKED1026224
3011723-6
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?