БОСТОН – C хэсэг

B хэсгийн хүснэгт

PosБагХ+Х-+-+/-
1YOUNG BOIZ2022166
2NINETEEN011314-1
37 DWARFS011829-11
Бусдадаа хэлэх үү дээ!?