ЭКО тех

Лигүүд
МЕРА ГРУПП - ЭР
Улирал
2022
Эзэн

Үр дүн

20 - 0
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА ОФФИС (ЭР) - ЭКО тех (ЭР)

14 - 0
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) - ЭКО тех

19 - 12
МЕРА ГРУПП - ЭР
Тэмүүжин Спорт төв

Мера Инженеринг (эр) - ЭКО тех

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?