B1-C2

Лигүүд
НОГООН НАВЧ ЦОМ
Улирал
2023

Үр дүн

17:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

B1-C2 — C1-A2

16:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

A1-B2 — B1-C2

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?