C1-A2

Лигүүд
НОГООН НАВЧ ЦОМ
Улирал
2023

Үр дүн

17:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

B1-C2 — C1-A2

17:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

C1-A2 — A1-B2

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?