Гарьд 98-83 Дайчид.

Гарьд – Дайчид

98 - 83
Үндсэн цаг
Ахан дүүс 73-91 Хүлэгүүд.

Ахан дүүс – Хүлэгүүд

73 - 91
Үндсэн цаг
Уурхайчид 104-101 Ирвэсүүд.

Уурхайчид – Ирвэсүүд

104 - 101
Үндсэн цаг
Мичнүүд 81-61 Металл

Мичнүүд – Металл

81 - 61
Үндсэн цаг