ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

20 - 12
Үндсэн цаг

ЭМЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

2 - 8
Үндсэн цаг

МЕРА ОФФИС (ЭР) – ЭКО тех (ЭР)

20 - 0
Үндсэн цаг

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) – ЭКО тех

14 - 0
Үндсэн цаг

Game

24 - 12
Үндсэн цаг

Мера Инженеринг (эр) – ЭКО тех

19 - 12
Үндсэн цаг

МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — ОЧУН ГРУПП (ЭР)

ОЧИР УНДРАА ОМЗ ББСБ (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 2 (ЭМ)

3 - 8
Үндсэн цаг

МЕРА ОФФИС (ЭМ) — ПРАКТИКАЛ ДААТГАЛ 1 (ЭМ)

8 - 2
Үндсэн цаг

МЕРА ТАВАН ТОЛГОЙ (ЭР) — МЕРА СЕРВИС ТЭСЭЛГЭЭ (ЭР)

12 - 5
Үндсэн цаг