A1-B2

Лигүүд
НОГООН НАВЧ ЦОМ
Улирал
2023

Үр дүн

17:00
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

C1-A2 — A1-B2

16:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

A1-B2 — B1-C2

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?