C2

Лигүүд
НОГООН НАВЧ ЦОМ
Улирал
2023

Үр дүн

15:30
НОГООН НАВЧ ЦОМ
73-р сургууль

B1 — C2

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?