NABC – 2022

Хойд америк дах монголчуудын 2022 оны сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцэний хуваарь, үр дүн.

ХУВААРЬ, ҮР ДҮН

16:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Team DC — Chi Town 35- women

16:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

MTA — Chantilly MMA

32 - 21
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Denver Rockies — Mogul

17:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Denver — Salt Lake

17:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Chicago Falcons — Wolves 40

17 - 29
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Seattle — Nebraska 35-

17:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

LA LA — Sacramento 35+

17:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

California — Bay Area

25 - 24
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Team DC — Black City

18:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

DC Speed — DC Magic

18:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Team Utah — Hero 35+

18:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

DC Mongol — NYCB

18:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

DC Elite — Sacramento 35-

18:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Seattle Soyombo — Hero 40+

18:40
NABC - Men
ST. James Sports Complex

District — Washington DC

43 - 22
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Apex — A-Town Hawks

19:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Chicago Sky — Salt Lake

19:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Utah — Denver

5 - 27
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Huskies — Eagles

19:20
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Shift — Oakboys

19:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Nebraska — Hero Power

19:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Ballers DC — Sacramento 35+

20:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Wolves 35+ — Hero 35+

20:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Hero Youth — DC United

20:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Chicago Buds — Canada

20:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Chi Town 35- men — Bay United

31 - 22
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Denver Rockies — Apex

20:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Vixens SF — Chi Town 35- women

20:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

MGL Chicago — Chantilly MMA

20:40
NABC - Men
ST. James Sports Complex

DC Mongol — Washington DC

22 - 20
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Mogul — A-Town Hawks

21:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Canada Mazaalai — Wolves 40

21:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Denver — Chicago Sky

33 - 30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Nebraska — Eagles

21:20
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Chi Town 35- men — Hero 35-

21:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

California — Hero Power

21:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

LA LA — Ballers DC

29 - 23
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Black City — Chicago Bud

22:00
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Team Utah — Wolves 35+

22:00
NABC - Women
ST. James Sports Complex

United Nebraska — DC Magic

22:30
NABC - Men
ST. James Sports Complex

MTA — Hero 40+

22:30
NABC - Women
ST. James Sports Complex

Team DC — Sacramento 35-

40 - 29
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Team DC (M) — Chicago Buds

21 - 32
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Mogul — Apex

36 - 23
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Nebraska 35- — Huskies

48 - 12
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Denver Rockies — A-Town Hawks

39 - 19
NABC - Men
ST. James Sports Complex

Seattle — Eagles

Бусдадаа хэлэх үү дээ!?