Тэмцээн: МЕРА ГРУПП - ЭР

МЕРА групп компаний сагсан бөмбөгийн тэмцээн

Шигшээ тоглолт (ЭР)

19 - 26
Үндсэн цаг

ЭРЭГТЭЙ ХҮРЭЛ

20 - 12
Үндсэн цаг

Game

12 - 23
Үндсэн цаг

Game

18 - 20
Үндсэн цаг

МЕРА ОФФИС (ЭР) – ЭКО тех (ЭР)

20 - 0
Үндсэн цаг

МЕРА СЕРВИС ӨРӨМ (ЭР) – ЭКО тех

14 - 0
Үндсэн цаг

Game

17 - 12
Үндсэн цаг

Game

15 - 10
Үндсэн цаг

Game

24 - 12
Үндсэн цаг