Тэмцээн: ФЭН КЛУБ

B1-C2 — C1-A2

17:30
Тоглолтын өмнө

C1-A2 — A1-B2

17:00
Тоглолтын өмнө

A1-B2 — B1-C2

16:30
Тоглолтын өмнө

C1 — A2

16:00
Тоглолтын өмнө

B1 — C2

15:30
Тоглолтын өмнө

A1 — B2

15:00
Тоглолтын өмнө

Team 19 — Team Snow 7 Dwarfs

14:00
Тоглолтын өмнө

Team Wicked — Team Bob Cousy

13:30
Тоглолтын өмнө

Team Red Auerbach — Team Tech

0 - 0
Үндсэн цаг

Team 19 — Team Young Boiz

13 - 14
Үндсэн цаг